Contributie

Contributie 2023-2024  
Geboren inbasiscontributie (€)bijdrage reiskosten (€)bijdragekleding (€)totaal contributie (€)
2012 en later U10/U12209,0012,50*15,00*236,50*
2006 t/m 2011 U14/16/18262,0012,50*15,00*289,50*
2001 en eerder Senioren353,00n.v.t.15,00*370,00
2001 en eerder Recreant 218,00n.v.t.n.v.t.218,00

*alleen bij competitiespelers

De bedragen gelden per seizoen (1 juli tot en met 30 juni).

In de basiscontributie zit ook de bondscontributie (inclusief een verzekering) die wij aan de bond moeten betalen.

Betaling is alleen mogelijk d.m.v. automatische incasso per kwart jaar; in november, januari, maart en mei.

In de betaling van januari wordt de aanpassing door de Algemene Ledenvergadering voor dat seizoen verrekend.

Als je geen wedstrijden mag of kunt spelen betaal je geen kledinggeld of reiskostenvergoeding.

Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 10,-.

Als meerdere jeugdleden uit één gezin lid zijn, wordt een gezinskorting toegepast:

  • Bij 2 jeugdleden: 10% korting (op de basiscontributie) voor het jongste lid
  • Bij 3 of meer jeugdleden: 30% korting (op de basiscontributie) voor het jongste lid

Voor nieuwe leden, die pas in de loop van het seizoen lid worden, geldt een kortingsregeling:

  • Inschrijving tussen 01-11 en 01-01: 25% korting (op de basiscontributie)
  • Inschrijving tussen 01-01 en 01-04: 50% korting (op de basiscontributie)
  • Inschrijving na 01-04:                      75% korting (op de basiscontributie)

In zeer uitzonderlijke gevallen (b.v. wegens verhuizing of een ernstige blessure), kan bij het bestuur een verzoek worden ingediend om een gedeelte van de contributie terug te krijgen. Het bestuur zal dit bespreken en daarover een bindend besluit nemen.

De “bijdrage reiskosten” wordt gedaan om het rijden naar uitwedstrijden te financieren. Ouders kunnen per keer dat ze rijden een declaratie van de reiskosten indienen. Niet-gedeclareerde reiskosten komen ten goede aan de organisatie van jeugdactiviteiten. De trainer/coach verstrekt hier meer informatie over. Aan het begin van elke seizoenshelft wordt middels een wedstrijdschema een indeling gemaakt welke ouders moeten rijden bij welke uitwedstrijden, wanneer het team vertrekt en hoe laat de wedstrijden beginnen. Ouders die verhinderd zijn moeten zelf voor een vervanger zorgen.